Istentisztelet – 2017.06.11. – Vasárnap délelőtt

márc 14, 2018 | Istentisztelet, Videók

Prédikál: Bócsa Roland

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 2, 13-17


13Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.14Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. 15Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. 16Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,17vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.