Istentisztelet – 2018.04.29. – Vasárnap délelőtt

máj 7, 2018 | Istentisztelet, Videók

Prédikál: Selmeczi Nimród

Máté evangéliuma 8, 5-13


5Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: 6„Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak.” 7Jézus így szólt hozzá: „Elmegyek, és meggyógyítom.” 8De a százados ezt felelte rá: „Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. 9Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el! – és elmegy, a másiknak: Jöjj ide! – és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt! – és megteszi.” 10Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. 11De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; 12akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” 13A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj el, és legyen a te hited szerint.” És meggyógyult a szolga még abban az órában.