Egy kis ismertető a Bibliai Családi Parkról:

A Magyarországi Baptista Egyház üzemelteti a mobil parkot, melyben érdekes játékok vannak: Noé bárkája ugrálóvár, csúszda, légvár, cukordobáló katapult, koronázó játék, körhinta, golyóvezető játék. Ezen a napon az albertirsai baptista gyülekezet rendezvényeként a Kolozsvári utca 13. szám alatti helyszínen lesz lehetőség kipróbálni a játékokat, közben egy tartalmas és élvezetes napot eltölteni. Érdekes, izgalmas és tanulságos programokat is kínálunk.

Az egyes játékokat csak zokniban lehet használni, kérjük úgy készüljenek a kedves látógatók!

Megközelítés

Kolozsvári közből nyílik az átjáró az imaház hátsó udvarához, ami helyszínt biztosít az izgalmas programhoz. A helyszínen nincs lehetőség parkolásra. Javasoljuk a Köztársaság utcában levő parkolók használatát.

A Bibliai Családi Park házirendje - A park egész területére érvényes szabályok

Tisztelt Látogatónk!

 

1. A Bibliai Családi Parkba való belépéssel Ön elfogadja a Házirendben foglaltakat,
tudomásul veszi annak rendelkezéseit, és kötelezettséget vállal azok maradéktalan
betartására, valamint a felügyelete alá tartozó kiskorúakkal történő betartatására.

2. Kiskorúak csak felnőtt felügyeletével és felelősségére tartózkodhatnak a parkban!

3. Ha a felnőtt kísérő a felügyelete alatt álló kiskorút a parkban egyedül hagyja, ezt saját
felelősségére teszi. A szervezők nem vállalnak felelősséget a gyermekért, a gyermek által
okozott kárért, esetleg balesetért. Gyermekek őrzését, felvigyázását a park nem vállalja.
Minden esetben a felnőtt kísérők kötelesek a gyermek(ek)re vigyázni.

4. A parkba csak egészséges, tiszta és higiénikus megjelenésű személyek léphetnek be. A
felnőtt kísérők felelősek azért, hogy a felügyeletük alatt álló gyermekek egészségesek,
fertőző betegségük nincsen.

5. A Bibliai Családi Park játékait mindenki a saját felelősségére, rendeltetésszerűen köteles
használni.

6. A rongálásból, az eszközök, berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő
károkért a kárt okozó tartozik felelősséggel!

7. A parkban tartózkodás ideje alatt a látogatóknak kulturáltan, a társadalmilag elfogadott
magatartási normák szerint kell viselkedniük, és tartózkodniuk kell a mások életét, testi
épségét veszélyeztető vagy másokat zavaró magatartásoktól.

8. A látogatók értékeiért felelősséget nem vállalunk!

9. Dohányozni az egész park területén tilos!

10. A Bibliai Családi Park vezetője vagy meghatalmazott munkatársa jogosult az
eszközökre, önmagukra vagy a többi látogatóra veszélyes személyeket a park területéről
kitiltani. A házirendet megsértő, illetve a társadalmilag elfogadott magatartási normákat
megszegő személyek kitilthatóak a parkból. Kitiltás esetén a kitiltott személy a park vezetője
vagy meghatalmazott munkatársa felszólítására köteles a park területét elhagyni.

11. A látogatók a parkba való belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy a parkban készült
csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat, melyeken ők is
szerepelhetnek, a Magyarországi Baptista Egyház promóciós célra plakáton, nyomtatott
kiadványban vagy a honlapján felhasználja. Egyediesített felvételek a látogatókról nem
készülnek.