Médiatár

A gyülekezet hivatalos youtube csatornáját innen is elérheted, ahova feltöltjük az alkalmainkat

Hálaadó Istentisztelet – 2018.10.07. – Vasárnap délelőtt

Igét hirdet: Mezei Tamás Pál levele az efezusiakhoz 5, 19-20 19mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, 20és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus...

Istentisztelet – 2018.09.30. – Vasárnap délelőtt

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor Mózes második könyve 20, 1-2; 16 Máté evangéliuma 26, 59-64 1Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: 2Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 16Ne tanúskodj hamisan felebarátod...

Istentisztelet – 2018.09.23. – Vasárnap délután

Igét hirdet: Bódis László Mózes második könyve 20, 12-15 Az apostolok cselekedetei 20, 33-35 12Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked! 13Ne ölj! 14Ne paráználkodj! 15Ne lopj! Az apostolok cselekedetei 20,...

Istentisztelet – 2018.09.23. – Vasárnap délelőtt

Igét hirdet: Gáspár Botond Pál második levele a korinthusiakhoz  1, 1-11 1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus, a testvér: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak: 2Kegyelem néktek és...

Istentisztelet – 2018.09.09. – Vasárnap délután

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor Pál levele az efezusiakhoz 6, 10-20 10Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. 12Mert a mi harcunk nem test...

Istentisztelet – 2018.09.02. – Vasárnap délután

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor Máté evangéliuma 15, 1-9 1Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: 2„Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket.” 3Ő így válaszolt nekik:...

Istentisztelet – 2018.08.02. – Vasárnap délelőtt

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor Mózes második könyve 20, 1-2; 12 1Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: 2Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 12Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a...

Istentisztelet – 2018.08.26. – Vasárnap délután

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor Mózes harmadik könyve 25, 1-23 1Azután így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-hegyen: 2Szólj Izráel fiaihoz, és ezt mondd nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugalma a földnek is az ÚR nyugalomnapjához...

Istentisztelet – 2018.08.26. – Vasárnap délelőtt

Igét hirdet:Molnár Károly Mózes második könyve 20, 1-11 1Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: 2Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 3Ne legyen más istened rajtam kívül! 4Ne csinálj magadnak semmiféle...

Istentisztelet – 2018.08.19. – Vasárnap délelőtt

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor Mózes második könyve 20, 1-7 1Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: 2Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 3Ne legyen más istened rajtam kívül! 4Ne csinálj magadnak semmiféle...

Kiemelt kategóriák