Médiatár

A gyülekezet hivatalos youtube csatornáját innen is elérheted, ahova feltöltjük az alkalmainkat

Istentisztelet – 2018.08.12. – Vasárnap délután

Igét hirdet:Váradi Barna 115. zsoltár 1Ne nekünk, URam, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! 2Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük? 3A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! 4A bálványok...

Istentisztelet – 2018.08.05. – Vasárnap délután

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor János evangéliuma 1, 19 - 28 19János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: Ki vagy te? 20Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta: Én nem a Krisztus...

Istentisztelet – 2018.08.05. – Vasárnap délelőtt

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor Mózes második könyve 20, 1 - 3 1Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. 2Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette. 3Amikor azonban nem...

Istentisztelet – 2018.07.29. – Vasárnap délután

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor János evangéliuma 4, 1 - 26 41Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János – 2bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai –, 3elhagyta Júdeát, és elment...

Istentisztelet – 2018.07.29. – Vasárnap délelőtt

Gyermekbemutatás - Tenkely Béla lelkipásztor Igehirdetés -John Mcillmurray János evangéliuma 3, 16 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Istentisztelet – 2018.07.24. – Vasárnap Délután

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor A jelenések könyve 1, 9 - 19 9Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10Lélekben elragadtattam...

Istentisztelet – 2018.07.22. – Vasárnap délelőtt

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor A jelenések könyve 2, 1 - 7 1Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról...

Istentisztelet – 2018.07.15. – Vasárnap délután – Aratási ünnep

Prédikál: Háló Gyula lelkipásztor Márk evangéliuma 4, 26 - 29 26Jézus ezt is mondta: Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe, 27azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan. 28Magától terem a...

Istentisztelet – 2018.07.15. – Vasárnap délelőtt

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor Máté evangéliuma 6, 16 - 21 16Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 17Te pedig, ha böjtölsz, kend...

Fotó albumaink

Ízelítőnek néhány kép.

Közelgő események

  1. Istentisztelet

    május 29 @ 10:00 - 12:00