TÁJÉKOZTATÁS

Az Albertirsai Baptista Imaház felújításáról

Albertirsai Baptista Gyülekezet, Albertirsa, Kolozsvári utca 13. szám alatt található
Imaházának tetőfelújítási munkáit az EEÖR-KP-1-2021/1-001158 számú pályázati forrás
felhasználásával valósítottuk meg.

A „Magyar Templom-felújítási Program” keretében, „Albertirsai Baptista Templom külső
felújítása” célú megnevezéssel nyújtott támogatás összege: 13.900.000.- Ft, melynek kifizetése
a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt közreműködésével történt.

Albertirsa, 2022. január 23.

Albertirsai Baptista Gyülekezet