Köszöntjük weboldalunkon!

Az Albertirsai Baptista Gyülekezet 1901-ben 4 taggal alakult az Ócsai Baptista Gyülekezet körzetállomásaként. 1908-ban Szabó András lelkipásztor ideköltözésével önállósult a gyülekezet, sőt körzetállomásai is lettek. 1910-ben már 150 tagot számlált a közösség, és megépítette vasbeton vázszerkezetű imaházát, melynek pillérei mai napig szilárdan tartják az időközben korszerűsített épületet.

A közel 200 fős létszámú gyülekezet összetartó, szeretetteljes közösséget alkotva éli a Bibliához ragaszkodó életét. Önmagukról így szólnak: “Összejöveteleinken ott van a 80-90 éves aggastyán, az anya ölében szendergő kisded, a kamaszok csoportja és a középkorú családapa. A gyülekezet tagjai közül egyesek a négyszólamú énekkarba, mások a zenekarba épültek be. A vasárnap délutáni istentiszteleten lehetőség adódik egy-egy költemény, ének-zenei szolgálat bemutatására is.” Istentiszteleti alkalmaikon fontos szerepe van az éneklésnek és a különböző zenekarok megszólalásának.

1995. március 25-én avatták fel a gyülekezet tagja, Czibula Zoltán építész tervei szerint korszerűsített, toronnyal bővített, felújított imaházukat. A gyülekezet tagjainak sok saját erővel végzett társadalmi munkája mellett kiemelkedett az akkori lelkész László Gábor munkája. A “bemerítő-medence”, a szószék és az “úrasztala” Pannonhalmi Zsuzsa keramikus művész zsűrizett alkotása.

Az időközben 70-80 fős tagságra apadó gyülekezet az ezredfordulótól kezdődően egyre élénkebben bekapcsolódott a város életébe, a kórustalálkozókon, majd a Tessedik Kórusfesztiválon való részvétellel, valamint a Szociális Segítőházzal közösen megrendezett „rászorulók karácsonyi ünnepélyének” rendezésével. Eleinte a „Hajnalcsillag” Alapítványtól kapott ajándékok átadásával, és az ünnepi alkalom megrendezésével, később a „Jótékonysági Est” szervezésével. Az utóbbi rendezvényt eleinte a testvéregyházak gyülekezeteinek összefogásával, 2008-ban már a városban működő kórusok bevonásával szervezik meg. A támogatók széles körének felajánlásaiból lehetővé vált, hogy évente több mint 70 családban élő, kb 230 nehézhelyzetű gyermek kaphat karácsonyi ajándékot, édességet és élelmiszer csomagot.

A gyülekezet 2001-ben, az énekkar pedig 2003-ban emlékezett meg 100 éves jubileumáról. 2005-2008 között a helyi református gyülekezettel együtt építették fel jelentős Önkormányzati támogatással azt a közös ravatalozó épületet, amely szintén Czibula Zoltán építész tervei alapján valósult meg.