KÜLSŐ SZORONGATTATÁS, BELSŐ MEGERŐSÖDÉS

Írta: Dr. Seres Leila

1947-1989

Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás… ?

Róma 8,35

A II. világháború elmúltával úgy tűnt, hogy az egyházi hitélet zavartalanul folytatódhat. Még­is a következő években a gyülekezetek életét negatívan befolyásolta a nagy- és kisegyházakra nehezedő politikai nyomás. Az istentiszteletek rendben folytatódtak, de nem volt lehetőség a nyilvános evangélizációkra, ezért a baptista gyülekezetek törekedtek az egymás közti kapcso­latok kiépítésére, és a gyülekezeteken belül a hívők hitének megerősítésére.

1947-ben hívta meg pásztorául Kiszely Ferenc derecskéi lelkipásztort a gyülekezet, aki itt 1949-ig szolgált. Ekkoriban az istentisztelet vasárnap délután 3 órakor kezdődött, amit az ifjúsági óra követett. Ezután a gyülekezet tagjai, Csárdára, Mikebudára, a családok házaihoz, főként Kiss Jánosnéhoz és a Homokrészi iskolába mentek, ott folytatták az éneklést, a zenélést. A szomszédok között szolgáltak majdnem minden vasárnap és hétköznapokon is. Felkeresték házaikban ismerőseiket, hívogatták őket. A közösség könnyűzenei arculatát évekre meghatározta az öttagú Együttes, amely kísérte a közös énekeket, illetve a missziós alkalmakon szolgált.

Ez alatt az idő alatt került sor a kitelepítésekre Csehszlovákiába, nagy szomorúságunkra tizenegy gyülekezeti tag hagyta el otthonát.

1950 novemberében Magyari Lászlót avatta lelkipásztorrá Baranyay Mihály testvér. 1951-ben tartotta meg a 110-120 bemerített tagot számláló gyülekezet megalakulásának 50 éves jubileumi ünnepségét. Igen mozgalmasak voltak mind a hétköznapok, mind a vasárnapok. Jellemzi a buzgóságukat, hogy majdnem minden este összejöttek az imaházban, istentiszteleten, imaórán, ének-zenekari próbákon és ifjúsági órákon.

Nagy esemény volt, amikor énekkarunk 1958. december 1-jén a Magvarországi Baptista Egyház közgyűlésének megnyitó istentiszteletén énekelt.

Igen élénk volt a gyülekezeti élet ebben az időben is, egymást követték a misszióinak Nagydobosra, Kispestre, Karcagra, Berettyóújfaluba, Tápiósülyre, Nagykőrösre, Fótra, Törökszentmiklósra, Derecskére, Rákospalotára, Salgótarjánba. A gyülekezet teológiai hallgatókat fogadott, gyülekezetek szolgálócsoportjai jöttek hozzánk. A körzeti misszióállomásokon, Pilisen és Cegléden is jelentős előrelépések történtek. Vasárnap délutánonként az ifjúsági óra után Pilisre ment az ifjúság és ott is tevékenykedtek, majd ezután késő estébe nyúló énekóra következett, amire pedig a pilisiek jöttek át Irsára.

  1. november 8-án Baranyay Mihály Albertirsán ünnepelte meg szolgálata kezdésének 45. és öt év múlva az 50. éves évfordulóját.

Magyari László szolgálata alatt megszilárdultak közösségünk ökumenikus kapcsolatai, közös imahéten és reformáció emlékünnepélyen vettünk részt az evangélikus és református testvérekkel.

1960-ban az imaház építésének 50 éves jubileumán istentiszteletet tartottunk, amin Baranyai Mihály, Cserhalmi Imre, Háló Gyula, Magyari László, Nagy Zsigmond hirdetett igét. Roszík Mihály evangélikus és Dr. Kovács Sándor református lelkész átadták üdvözletüket.

1963 márciusában tizenhárom évi szolgálat után búcsúzott Magyari László lelkipásztor a gyülekezettől. Oláh Lajos ügyintézőként segítette a prédikátorhívást. 1963 decemberében Tóka Gyula beiktatására került sor.

Imaházunkba sok lelkész hirdetett igét az ország több gyülekezetéből. Teológusnapot is tartottunk. Stelkovics Lajos lelkipásztor Albertirsára költözött 1969-ben, és 1973-ig az istentiszteleteken aktív résztvevő volt.

A kölcsönös gyülekezetlátogatások során sok vendéget fogadtunk, és még felsorolni is nehéz, hogy hány gyülekezetben szolgáltak az albertirsaiak, az énekkar vagy kisebb szolgálócsoportok így a zene-Együttes és a Tóka Gyöngyvér, Tóka Szabolcs majd Bánszki János vezetésével a hetvenes években alakult ígéretes ifjúsági kórus.

Megemlítünk néhány gyülekezetét – a teljesség igénye nélkül -, ahol szolgáltunk: Ócsán, Pestimrén, Tahitótfaluban, Salgótarjánban, Pesterzsébeten, Csömörön, Orgovány- ban, Dömsödön, Pestlőrincen, Tápiósülyben, a nyáregyházi evangélikus gyülekezetben, Szamosszegen, Nyíregyházán, Érden, Székesfehérvárott, Téten, Pécsett, Debrecenben.

Kiemelkedő esemény volt gyülekezetünkben 1971 márciusában a Központi Énekkar hangversenye. Nagy hálára adott okot, az 1974-ben megépült első orgonánk.

1976-ban együtt ünnepeltünk Fazekas nénivel, aki századik életévét töltötte be.

Az egész országot megmozgató Billy Graham evangélizáción többen Irsáról is jelen voltak Tahiban. 1984 júniusában egy amerikai énekkar és harangzenekar szolgált nálunk.

1984-ben Tóka Gyulát meghívta pásztorául a sülysápi gyülekezet, aki szeptemberben búcsúzott az albertirsai gyülekezettől, melynek 21 évig volt pásztora.

1984 decemberétől Nemeshegyi Gyula nyugalmazott lelkipásztor idejében újra felélénkültek az ökumenikus kapcsolatok. 1985-ben ünnepelte a gyülekezet fennállásának 85. és imaházépítésének 75. évfordulóját.

Emlékezetes misszióinak következtek Balatonszemesre, Körösszakállra, Berettyóújfaluba, Rákosszentmihályra, Vanyarcra. Asztalos Imre rákosszentmihályi lelkipásztor ügyintézőként segített a lelkészhívásban. László Gábor nagydobosi lelkipásztort hívta meg a gyülekezet, így 1987. április 1-től ő lett a lelkipásztorunk.

1983-tól építkezések kezdődtek, amelyek gyülekezetünk tagja, Czibula Zoltán építész tervezésével valósultak meg. O községünkben és az ország több pontján is tervezett templomot, óvodát, iskolát, családi házakat és egyéb létesítményeket. A következő fejezetben olvashatjuk beszámolóját erről az időszakról.