Istentisztelet – 2016.07.03. – Vasárnap délután

márc 8, 2018 | Istentisztelet, Videók

Prédikál: Újvári Ferenc lelkipásztor

ZSOLTÁROK KÖNYVE 94.

1 Uram, megtorlás Istene, megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! 2 Emelkedj fel, földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteikért! 3 Uram, meddig fognak a bűnösök, meddig fognak a bűnösök vigadni? 4 Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők. 5 Tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet. 6 Gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat. 7 Azt gondolják, nem látja az Úr, nem veszi észre Jákób Istene. 8 Térjetek észhez, ti, ostobák a nép között! Ti, esztelenek, mikor jön meg az eszetek? 9 Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? 10 Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne? Hiszen ő tanítja ismeretre az embert! 11 Az Úr tudja, milyen hiábavalók az ember gondolatai. 12 Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, 13 hogy megóvd a rossz napoktól, míg a bűnösöknek megássák a sírját. 14 Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét. 15 Mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember. 16 Ki kel védelmemre a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? 17 Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknék. 18 Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. 19 Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. 20 Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő? 21 Az igaz embernek életére törnek, az ártatlan embert elítélik. 22 De nekem az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám. 23 Ellenük fordítja saját gazságukat, megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, megsemmisíti őket Istenünk, az Úr.