Istentisztelet – 2017.12.03. – Vasárnap délután

márc 15, 2018 | Istentisztelet, Videók

Prédikál: Selmeczi Nimród

A zsoltárok könyve 119, 89-144


89URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.
90Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll.
91Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség.
92Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban.
93Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem.
94Tied vagyok! Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom.
95Arra várnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek.
96Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen.
97Mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azon elmélkedem.
98Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké.
99Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem.
100Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat.
101Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet.
102Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra.
103Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz.
104Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.
105Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.
106Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet.
107Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéreted szerint, URam!
108Önként vállalt fogadalmaimat fogadd kegyesen, URam, és taníts engem döntéseidre!
109Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg.
110Csapdát készítettek nekem a bűnösök, utasításaidtól mégsem tértem el.
111Intelmeidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik szívemet.
112Szívből törekszem rendelkezéseid teljesítésére, ennek örök jutalma van.
113Gyűlölöm a kétszínűséget, de szeretem törvényedet.
114Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem.
115Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Én megfogadom, Istenem, parancsolataidat.
116Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet!
117Erősíts engem, hogy megszabaduljak, és mindig törődni fogok rendelkezéseiddel.
118Elveted mindazokat, akik eltérnek rendelkezéseidtől, mert ármánykodásuk galád.
119Salaknak tartod a föld minden bűnösét, ezért szeretem intelmeidet.
120Megborzadt a testem, mert rettegek tőled, félek ítéleteidtől.
121Azt tettem, ami törvényes és igaz, ne szolgáltass ki a hatalmaskodóknak!
122Vállalj kezességet szolgádért, hogy a kevélyek ne hatalmaskodjanak rajtam!
123Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat.
124Bánj kegyelmesen szolgáddal, taníts engem rendelkezéseidre!
125Szolgád vagyok, adj értelmet, hogy megismerjem intelmeidet!
126Itt az ideje, hogy cselekedj, URam, mert megszegték törvényedet!
127Én pedig szeretem parancsolataidat, jobban az aranynál, a színaranynál is.
128Ezért mindenben helyeslem utasításaidat, és gyűlölök minden hamis ösvényt.
129Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem.
130Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket.
131Kinyitom számat és lihegek, úgy vágyódom parancsolataid után.
132Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet.
133Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság.
134Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat.
135Ragyogó arccal nézz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre!
136Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet.
137Igaz vagy, URam, és helyesek döntéseid.
138Elrendelt intelmeid igazak, és igen megbízhatók.
139Belső indulat sorvaszt engem, mert ellenfeleim megfeledkeztek igédről.
140Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt.
141Bár kicsiny és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el.
142Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó.
143Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek.
144Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek!